வியாழன், மே 20, 2010

சூப்பர் ஜோடிங்கோ........

1 கருத்துகள்

சென்னையை ஒருநாள் முழுவதும் கும்மிருட்டாக்கிய சூப்பர் ஜோடி

லைலாவும்.... ஆற்காட்டாரும்

லைலா (புயல்)வும் ஆற்காட்டாரும் (மின்சாரம்)

எப்படி?